Garanti

Vær oppmerksom på følgende informasjon om våre garantier:

A. 1 års reservedelsgaranti:
Vi gir 1 års garanti på reservedeler fra fakturadato uten ekstra kostnad. Garantikravet gjelder fra fakturadato. Vær oppmerksom på at garantikravet ikke gjelder glassmaterialer, tetninger, tetningsmaterialer, keramikk, merker og glidende deler som termiske elementer. Før vi bekrefter noe med kunden, må vi sørge for at problemet er rapportert til GGM Gastro og bekreftet. Med mindre annet er angitt ovenfor, gjelder kjøpsvilkårene.

B. 1 års garanti (12,5 % tilleggsavgift):
GGM Gastro vil dekke alle kostnadene, men det må bekreftes på forhånd av vår GGM Gastro tekniske avdeling.

C. 2 års garanti (20 % ekstra kostnad):
GGM Gastro vil dekke alle kostnadene, men det må bekreftes på forhånd av vår GGM Gastro tekniske avdeling.

GGM Gastro anbefaler!

1 eller 2 års garanti på teknikerkostnader

Velg mellom 1 års eller 2 års garanti på teknikerkostnader:
1 års garanti: Gebyr på 12,5 % av den totale ordren.
2 års garanti: Gebyr på 20 % av total ordre.

Begge garantiene trer i kraft fra fakturadato og dekker teknikerkostnader for teknikere bestilt av GGM Gastro Nordic AB innenfor garantiperioden.

Merk: Garantien dekker ikke glassmaterialer, tetninger, tetningsmaterialer, keramikk, merker og bevegelige deler som termiske elementer.

For at garantien skal tre i kraft, må problemet rapporteres til og bekreftes av GGM Gastro. Med mindre annet er oppgitt, gjelder våre generelle kjøpsbetingelser.